USG jamy Brzusznej Warszawa

USG

Umawiając się na badanie USG brzucha warto wiedzieć, iż powinno się być do niego też odpowiednio przygotowanym.

Jeśli badanie ma wykluczać lub ewentualnie potwierdzić problemy trawienne lub innego rodzaju schorzenia, to warto zaplanować badanie w takim terminie, aby w dwóch dniach poprzedzających je, nie wykonywane były inne badania przewodu pokarmowego, zwłaszcza związane z podaniem kontrastu. Jest to istotne, gdyż może wpłynąć na widoczność obrazu. Jeśli podany wcześniej kontrast, będzie nadal utrzymywał się w organizmie, to znacznie utrudni to możliwość zebrania rzetelnego obrazu.

Badanie USG jest bezpieczne dla organizmu, nie wymaga podawania żadnych leków, nie jest inwazyjne, zatem absolutnie też nie potrzeba podawać pacjentowi żadnego znieczulenia. W trakcie badania, pacjent jest przytomny, a samo badanie trwa od kilku do kilkunastu minut. Wynik badania jest możliwy do odebrania niemalże od razu po wykonanym badaniu, gdyż większość ultrasonografów ma wbudowaną drukarkę, która nie tylko drukuje obraz danego narządu, ale również i wszystkie niezbędne dane, zapisane przez lekarza w trakcie badania. Zatem wydruk badania USG, można swobodnie dołączyć do swojej dokumentacji medycznej.

Poprzez wykonanie badania USG można sprawdzić funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Samo badanie może być przeprowadzone nie tylko w obszarze jamy brzusznej, ale także m.in. serca oraz tarczycy i okolicznych węzłów chłonnych. Obraz z badania USG jest widoczny na ekranie ultrasonografu dzięki

USG jamy Brzusznej Warszawa
USG jamy Brzusznej Warszawa

głowicy, która prowadzona jest po obszarze badanym. W tym celu badanie należy wykonywać bezpośrednio na skórze, po uprzednim posmarowaniu głowicy odpowiednim żelem. Badanie wykonuje się zatem bez odzieży wierzchniej na obszarze, który ma zostać poddany analizie. Jest ono bezbolesne, a wynik najczęściej jest dostępny od razu.

Badania jamy brzusznej wymagają zdecydowanie lepszego przygotowania się pacjenta do badania. W zależności od tego, który dokładnie obszar jamy brzusznej ma zostać zbadany, to lekarz może poprosić pacjenta o np. niestosowanie diety wysokotłuszczowej na dzień przed badaniem. W sporadycznych przypadkach, pacjent może być także poproszony o nie spożywanie żadnych posiłków na osiem do dziesięciu godzin przed planowanym badaniem. tego rodzaju czynności pozwalają zachować odpowiednią pracę jelit, wymianę gazową oraz nie zaleganie pokarmu w przewodach pokarmowych, przez co obraz będzie bardziej czytelny.

Pacjenci, którym dzień lub dwa dni przed planowanym badaniem USG, zostały przeprowadzone inne badania przewodu pokarmowego, proszeni są, aby poinformować o tym lekarza prowadzącego. Być może będzie potrzeba, aby badanie USG zostało przełożone na inny termin, aby uniknąć problemów z niedostatecznym obrazem lub błędną interpretacją. Niekiedy także zbyt duża ilość gazów w jamie brzusznej uniemożliwi przeprowadzenie rzetelnej oceny narządów wewnętrznych. Z tego też powodu, bardzo często, przed badaniem pacjent powinien powstrzymać się od spożywania produktów powodujących zwiększoną produkcję gazów.