Kardiolog Warszawa- czym jest kardiologia?

Kardiologia

Kardiolog Warszawa- czym jest kardiologia?

Kardiologia jest jedną z kluczowych dziedzin medycyny zajmujących się chorobami serca i układu krążenia. Schorzenia sercowo-naczyniowe są praktycznie najczęstszą przyczyną zgonów, głównie w krajach rozwiniętych. Do jej specjalności zaliczamy:

– kardiologię nieinwazyjną – zajmującą się bez ingerencyjnym diagnozowaniem i leczeniem chorób sercowo – krążeniowych,

– kardiologię inwazyjną, zwana interwencyjną – stosującą metody ingerujące w struktury serca i układu krążenia, będzie to m.in.: cewnikowanie serca czy angiokardiografia,

– kardiologię dziecięcą – specjalizuje się w chorobach serca i układu krążenia u dzieci,

– kardiochirurgię – głównym jej przesłaniem jest operacyjne leczenie chorób serca, np.: przeszczepy serca, wymiana zastawek, rozruszników czy np. wszczepianie by passów.

Należy nadmienić, iż oddzielną specjalizacją powstałą na bazie kardiologii jest hipertensjologia, tj. zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego.

Kardiolog Warszawa – czym zajmuje się kardiolog? Lekarze ze specjalizacją z zakresu kardiologii m.in.:

  • diagnozują i leczą wrodzone jak i nabyte choroby serca i naczyń krwionośnych, głównie: chorobę wieńcową (niedokrwienną serca), nadciśnienie tętnicze, niewydolność i zawał mięśnia sercowego, miażdżycę, zaburzenia rytmu i wady serca, tachykardię czy bradykardię,

  • ustalają i nadzorują przebieg rehabilitacji pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego,

  • przeprowadzają kardiologiczne zabiegi inwazyjne i nieinwazyjne, np. kardiowersję – przywracającą prawidłowy rytm serca u chorego z migotaniem przedsionków, ablację RF – przywracającą prawidłowy rytm serca u pacjentów z arytmią serca, angioplastykę wieńcową (balonikowanie) – poszerzającą zwężone tętnice, wszczepienie rozrusznika serca czy kardiowertera-defibrylatora, rotablację – ścinającą blaszki miażdżycowe u chorych z miażdżycą, przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej do serca, transplantację serca czy operację tętniaka aorty,

  • prowadzą kardiologiczną opiekę medyczną.

Kardiolog Warszawa – badania, stosowane w diagnozie chorób i wad serca i układu krążenia.

Kardiolog aby postawił diagnozę i włączył leczenie swojemu pacjentowi wykorzystuje m.in.: EKG spoczynkowe, elektrokardiograficzny test wysiłkowy, holter ciśnieniowy (RR) i EKG, RTG klatki piersiowej, echo serca, echokardiograficzną próbę obciążeniową, radioizotopowe badania SPECT, tomografię (TK), rezonans magnetyczny (MRI), pozytonową emisyjną tomografię komputerową (PET) i np.: test pochyleniowy (tilt test).

Kardiolog Warszawa- gdzie szukać pomocy w przypadku chorób kardiologicznych. Bezpłatną opiekę kardiologiczną w Warszawie zapewniają m.in. oddziały kardiologiczne umiejscowione w Instytucie ”Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Aleja Dzieci Polskich 20, Międzylesie, Wojskowym Instytucie Medycznym Szaserów 128 Praga-Południe, w Warszawie w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Alpejska 42, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na Kondratowicza 8, w Medicover na Rzeczypospolitej 5, Szpitalu Grochowskim im. Dr Med. Rafała Masztaka na Grenadierów 51/59 oraz Szpitalu Wolskim im. Dr Anny Gostyńskiej SPZOZ na Kasprzaka 17.