Fala uderzeniowa Warszawa-Żoliborz

Ortopedia Rehabilitacja

Fala uderzeniowa Warszawa-Żoliborz

Rozwój nauk o człowieku pozwala określić wpływ czynników fizycznych na organizm ludzki oraz optymalnie wykorzystać dostępne środki w procesie profilaktycznym, terapii i rehabilitacji. Jedną z terapii działającej przeciwbólowo i przyśpieszającej gojenie się ran jest terapia falą uderzeniową. Istotą fali uderzeniowej (ESWT) jest bardzo szybki wzrost ciśnienia w obrębie tkanki do 100 MPa, a następnie jego gwałtowny spadek do wartości wyjściowej. Cały cykl zamyka się w 10 ms. Częstotliwość generowanej fali wynosi od 16 do 20 mHz. Energia ESWT przekazywana jest do organizmu za pomocą aplikatora przykładanego do skóry, skupiającego maksymalną wartość w miejscu poddawanym leczeniu. Pozaustrojowa fala uderzeniowa jako część fizykoterapii wykorzystywana w ortopedii, urologii, dermatologii, medycyny estetycznej oraz rehabilitacji.

Fala uderzeniowa Warszawa Żoliborz. Fizjoterapia to „młoda” specjalność medyczna, podlega dynamicznemu rozwojowi.

O jej atrakcyjności i zainteresowaniu tą dziedziną nauki świadczy stale rosnąca liczba uczelni kształcących przyszłych fizjoterapeutów, wzrost liczby fizjoterapeutów oraz studentów uczących się na kierunków fizjoterapeutycznych. Corocznie wzrasta liczba uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Związane to jest przede wszystkim z faktu starzenia się społeczeństwa oraz wydłużania średniej długości życia. I wzrostu zapotrzebowania na takie usługi. Fizjoterapię stosuje się w każdej specjalności medycznej w celu leczniczym oraz prewencyjnym. Zwiększenie dostępności usług fizjoterapeutycznych sprawia, iż zainteresowanie działaniem zapobiegawczym także wzrasta.

Fala uderzeniowa. Warszawa-Żoliborz. Istota fali uderzeniowej.Fala uderzeniowa Warszawa-Żoliborz

Istotną dominantą fali uderzeniowej jest ilość energii skoncentrowanej w jednostce powierzchni [mJ/mm2], określanej jako gęstość strumienia energii. Uwzględniając rodzaj generowanej energii, falę uderzeniową dzielimy na niskoenergetyczną – skupiająca poniżej 0,2 mJ/mm2 oraz wysokoenergetyczną powyżej 0,2 mJ/mm2. Biorąc pod uwagę sposób generowania fali uderzeniowej oraz ilość generowanej energii wyróżniamy terapię falą uderzeniową zogniskowaną oraz rozchodzącą się promieniście. W terapii falą uderzeniową zogniskowaną możliwe jest precyzyjne skoncentrowanie fali w obręb zmieniony chorobowo, obszar generowanej energii jest mały, ciśnienie generowane mieści się na poziomie od 10 do 100 MPa, średni obszar działania na organizm to około 12,5 cm zaś maksymalne jej wnikanie to 6 cm, częstotliwości generowania impulsów waha się od 1 do 8 Hz. Drugi rodzaj terapii to terapia falą uderzeniową rozchodzącą się promieniście – tutaj fala uderzeniowa skupiona jest na wierzchołku aplikatora głowicy rozchodząc się promieniście po tkankach, ciśnienie w trakcie generowania fali wynosi najczęściej 12,3 Mpa, a głębokość wnikania to około 3,5 m, częstotliwość generowania impulsów mieści się w granicach od 1 do 21 Hz.

 Zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Jak podają publikacje medyczne każda dorosła osoba przynajmniej raz w życiu pobierała zabiegi fizjoterapeutyczne i to nie tylko masaż czy zajęcia gimnastyczne fitness klubu. Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeuty rośnie ze względu na proces starzenia się społeczeństwa i wystąpienia problemów narządu ruchu tj. chorób mięśni, stawów czy kości. Dysfunkcje te niweluje się głównie rehabilitacją. Wpływa ona także na poprawę kondycji osób z demencją, parkinsonizmem, po udarze mózgu czy z niewydolnością serca.