Wykrywacz kłamstw – jakie są przeciwwskazania do badania?

inne

Wykrywacz kłamstw – jakie są przeciwwskazania do badania?

Kogo nie można badać wykrywaczem kłamstw? To pytanie zadaje sobie całkiem wiele osób! Choć badanie nie jest inwazyjne, nie wymaga też znieczulenia, czy stosowania innych środków, to istnieją pewne przeciwwskazania. Jakie? Poniżej prezentujemy kilka z nich!

Przeciwwskazania fizyczne

Jak się okazuje, istnieją pewne warunki fizyczne, które wykluczają osoby jako kandydatów do badania. Przede wszystkim testować nie można osób z zaburzeniami neurologicznymi, nadpobudliwością psychoruchową, jak również z niektórymi schorzeniami serca. Badaniom nie można poddać także osób, które mają trudności z oddychaniem, są uzależnione od leków, alkoholu lub narkotyków. Przeciwwskazaniami do badania wariografem jest też złe samopoczucie, https://www.wariograf.com.pl przeziębienie, napady kaszlu, czy wysoka gorączka. Nawet osoby cierpiące z powodu boleści nie powinny być testowane, podobnie jak osoby z astmą, czy silną alergią.

Przeciwwskazania psychiczne

Nie brakuje również przeciwwskazań psychicznych, które również sprawiają, że nie można testować pacjentów. O jakich dokładnie przeciwwskazaniach mowa? Badaniu nie można poddawać osób ociężałych, upośledzonych umysłowo, jak również tych, którzy nie trzymają normy intelektualnej. Przeciwwskazaniem do badania wariografem jest obniżony poziom moralno-etycznym, który wykazuje brak umiejętności odróżniania prawdy od kłamstwa, czy dobra od zła. Nie powinno się także poddawać badaniu osób, które nie rozumieją samej procedury badania.

Inne przeciwwskazania

Przyjęło się, że tuż obok przeciwwskazań fizycznych i psychicznych, istnieją także inne, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić przeprowadzenie badania. W takich przypadkach nie powinno się wykonywać badania na osobach, które symulują chorobę psychiczną lub fizyczną. Choć wydaje się to wielu osobom niemożliwe, to istnieją osoby, które, aby uniknąć badania, potrafią udawać różnego typu schorzenia. Innymi przeciwwskazaniami są traumatyczne przeżycia osoby, która ma zostać przebadana przy pomocy wariografu.